An Nur Al Murtadlo

Potret Pesantren

An Nur Al Murtadlo

Keindahannya menawan,
Orang-orang yang masuk pasti terkesan.
Jalan yang menanjak turun naik menjadi ciri kekhasan.

Suasana indah pedalaman,
Menyatu dengan alam.
Kegiatan bak perkotaan.

Banyak malaikat bertebaran,
Menanam kebaikan disetiap keadaan.
Calon-calon pemimpin bangsa masa depan.

Awrad Santri

Tawassul

Waqiah

Istighosah

Yasin&tahlil

Burdah