Hindari Hal Ini Saat berpuasa

anjuran

Awas! Hindari Hal Ini Saat berpuasa 

 • Mengakhirkan waktu berbuka
 • Masuk bak pemandian (tanpa sebab)
 • Berkata kotor atau saling mengejek
 • Berbohong
 • Berperilaku jelek
 • Bekam
 • Berkumur melebihi batas (tdak sewajarnya)
 • Mencicipi makanan yang sudah dapat dipastikan rasanya
 • Mengunyah sesuatu (tanpa suatu alasan)

 

Anjuran Utama orang berpuasa  

 

1)  Sahur dan mengakhirkannya, selama tdak terjadi keraguan akan habisnya waktu sahur.

 

2)  Menyegerakan waktu berbuka. Ini kalau ia sudah yakin masuk waktu berbuka. Adapun menyegerakan buka puasa dihukumi sunnah, jika memang ia yakin tdak akan tertnggal jamaah atau takbiratul ihram imam. Dan seyogyanya, berbuka diawali dengan makanan manis, utamanya kurma. Kalau tak ada, maka dengan kismis, susu, madu dan sebagainya. Jika tdak, maka cukup dengan meneguk air puth.

 

3)  Menjaga lisan dari perkataan kotor. Sepert, bohong,  misuh, menggunjing. Sementara bagi orang berpuasa, ketika diejek atau dikatai kotor-kotor, hendaknya mengucap “Inni Shoim” sebanyak 3 kali dengan terang atau mbatn (jika takut riya’).

 

4)  Bagi yang mempunyai hadast besar, disunnhkan mandi sebelum fajar. Sehingga terhindar dari peluang batalnya puasa sebab kemasukan air.   Amalan Istimewa 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan   Adapun sunnah yang sangat dianjurkan terlebih pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan adalah:

 • Memperbanyak shodaqoh
 • Memperbanyak membaca Al-quran
 • Memperbanyak ibadah badaniyyah
 • I’tkaf

Awrad Santri

Tawassul

Waqiah

Istighosah

Yasin&tahlil

Burdah