FAEDAH SILATURRAHMI

faedah silaturrahmi

FAEDAH SILATURRAHMI.

ZAIN BAD ACADEMY

1.Silaturrahmi akan mendapakan silatun lillah.
Menyambung hubungan kekeluargaan termasuk sebab bersambungnya kepada Allah.

2. Silaturrahmi dapat memudahkan seseorang masuk ke surgaNya.
Ada sahabat bertanya “amalan apa yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka? ”
Menyembah Allah dan jangan menyekutukannya, membayar zakat dan menyambung hubungan kekeluargaan.

3. Silaturrahmi termasuk amalan yang paling di cintai oleh Allah.
Dan memutuskannya adalah perkara yang sangat dibenci.

4. Silaturaahmi adalah termasuk wasiat dari Rasulullah.

5. Silturrahmi sebab bertambahnya rezeki dan panjangnya umur

6. Silaturrahmi dapat menghindarkan seseorang dari mati dalam keadaan yang buruk.

7. Silaturrahmi adalah akhlak terbaiknya penduduk dunia dan akherat.

8. Silaturrahmi akan menumbuh kembangkan harta.

Sekianlah beberapa “Faedah Silaturrahmi”, semoga bermanfa’at.

Salam Takdzim, Salam Silaturrahmi.
Ahmad Zainuddin Bad.

Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang Malang

 

Awrad Santri

Tawassul

Waqiah

Istighosah

Yasin&tahlil

Burdah