Tag: corona

HIKAM ZAIN

SEMOGA TIDAK LAMA LAGI…

قال ابن كثير رحمه الله في البداية و النهايةفي عام 449 هجري إنتشر وباء عظيم قتل الكثير، وعم الجوع حتى أكل الناس بعضهم وأكلوا الكلاب

Read More »

Awrad Santri

Tawassul

Waqiah

Istighosah

Yasin&tahlil

Burdah